Záměr výstavby parkoviště P+R Opatov

Nyní se projednává záměr výstavby P+R parkoviště Opatov. Pozemky pod stávajícím parkovištěm budou v rámci restituce vráceny soukromým osobám. V světových metropolích je dojíždění za prací standardem a trendem, který se prohlubuje. Města jsou plná aut, která parkují téměř všude a jsou uvízlá v zácpách. Nejinak je tomu i na Jižním Městě. Obranou měst jsou zákazy vjezdu do center, parkovací zóny pro rezidenty a zvyšování kapacit veřejné dopravy. Parkoviště P+R  podporují využívání veřejné dopravy. Ale kam je umístit?

 

Nejsem nadšený, že by zeleň měla ustoupit asfaltu, navíc v blízkosti DPS Šalounova. Není přeci možné budovat takovou hrůzu přímo před okny obyvatel, copak se nikdo nepoučil?

 

Magistrát hl. m. Prahy se poučil. Řešení záměru má zelenou střechu, obsahuje kamerový systém a systém větrání bez ventilátorů. Tedy zeleň zůstává, zvyšuje se bezpečnost zabezpečení a ochrana proti hluku od ulice Chilská. Šíření hluku totiž efektivně zamezují „těžké“ překážky jako jsou valy nebo budovy.

 

Obvyklé bývá ponechat část parkování i pro místní obyvatele. Proto budu prosazovat, aby část parkovacích míst byla i pro DPS.

Petr Štefek