Nechceme tu Kosovo!

V posledních týdnech otřásá Jižním Městem skandál ohledně vyjádření pana starosty Jiřího Štylera,
který uvažuje o odtržení městské části Praha 11 od Hlavního města Prahy. Jeho představa je
samostatná obec Jižní Město se vším, co k tomu patří. Tento šílený nápad nepopřel ani na
mimořádném zastupitelstvu, které bylo za účelem podání vysvětlení svoláno pomocí podpisů
zastupitelů, kteří s touto iniciativou pana starosty nesouhlasí. Naopak byl usvědčen v přímém
přenosu pomocí videozáznamu z toho, že nemluví pravdu, když na jednání zastupitelstva tvrdil, že o
tomto nikdy neuvažoval a že o něm novináři lžou. Bezelstně se v průběhu zastupitelstva přiznal, že
koncepci k odtržení Prahy 11 od Prahy připravuje za pomoci dvou právníků, které platí z vlastních
prostředků.
V tomto jednání má podporu zastupitelů členů HPP 11, KDU–ČSL a Pirátů, což se projevilo při
hlasování na zastupitelstvu, kdy tito nehlasovali pro předložený materiál , který se od snah pana
starosty distancoval. Jednání pana starosty není náhodné. K populistickým nápadům na řešení situace
se uchylují politici, kteří nejsou schopni řešit problémy a snaží se navrhovat jednoduché radikální
extrémní řešení. Separatistické tendence patří k tomu nejhoršímu a nejnebezpečnějšímu, co ve svém
repertoáru populističtí politici mají. Pro svůj osobní prospěch a zviditelnění se jsou schopni útočit na
nejnižší lidské pudy. Pravou příčinou tohoto jednání je naprosté selhání představitelů HPP 11, kteří
vedou současnou koalici na radnici. Díky nekompetentnímu jednání radních za HPP 11 přichází MČ o
nemalé finanční prostředky a to jak o dotace ze zastupitelstva hl. města Prahy tak o prostředky
z dalších programů, např. na regeneraci objektů ve správě MČ, které ještě zajistilo minulé vedení MČ.
Zde se objevuje na scéně osoba pana Kose. Tento ekonomický expert HPP 11 má na starosti finance
MČ. Je zodpovědný za kritický stav, ve kterém se MČ nachází. Starosta Štyler je pouze
reprezentantem MČ navenek a na celkovou strategii směřování MČ nemá až takový vliv, jak by
z funkce starosty vyplývalo. Hlavním strůjcem neblahých událostí je právě pan Kos, jehož ambice
dalece přesahují hranice naší MČ. V minulosti neúspěšně kandidoval do poslanecké sněmovny na
kandidátce ANO. Taktéž se angažoval ve Straně zelených. Nyní hodlá kandidovat jako senátor za
Prahu 11 za HPP 11.
Kritika minulého vedení již ve světle „úspěchů“ HPP 11 na radnici pomalu bledne, tak je nutno objevit
nové téma, které zaujme občany. A zde začíná naše kauza, kterou sledujeme v přímém přenosu ve
sdělovacích prostředcích a která se panu Kosovi vymkla z rukou. Toto téma mělo pana Kose díky
mobilizaci voličů vynést do senátu. O nic víc nejde. Škoda, kterou MČ díky tomuto šílenému nápadu
utrpí, je pro pana Kose nepodstatná. Proto jsme nejen pro odvolání pana starosty Štylera formálně
odpovědného za tuto kauzu, ale požadujeme právě odvolání pana Kose jako hlavního viníka neblahé
situace, v jaké se MČ nachází. Nechceme, aby naše MČ Praha 11 díky ambicím několika jedinců,
dopadla jako separatistická republika Kosovo. Proto budeme navrhovat odvolání pana Štylera i Kose
na dalším plánovaném zastupitelstvu.