Naši lidé

Obvodní výkonný výbor

Od 30. května 2018 nemá žádného člena.

 

Obvodní kontrolní komise

Předseda: PhDr. Petr Balla

Ostatní členové byli 30. května 2018 odvolání. 

 

Zastupitelé zvolení za ČSSD 

bez zastupitelů po volbách 5. – 6. 9. 2018

 

Na návrh Petra Štefka byli všichni členové OVV a OKK dne 30. května 2018 odvoláni. Nové vedení již nebylo zvoleno.