Naše školy, naše budoucnost

Dle výzkumů kvalita vzdělání v ČR klesá, ale prý jsme v celku spokojení. Reformy systému nepřinášejí kýžený pozitivní efekt, spíše naopak. Rostou požadavky na učitele, co vše vyplnit, vykázat, ale na jeho pedagogické kvality se myslí až jako na poslední. Přitom učitel je člověk, který má v rukou ohromné statky a tudíž velkou odpovědnost. Dobrá učitelská práce je těžká. Nekončí ve škole. Učitel má v myšlenkách provázet žáka i po škole, má znát jeho rodinu, má přemýšlet jak žákovi schopnosti co nejvíce rozvinout.

Učitel má být podporován v tom, aby osvobodil svou mysl od starostí. Jedině silný učitel je schopen vychovat silné lidi, kteří se dovedou ve světě uplatnit. Je to služba pro budoucnost. To je to, co nyní chybí, myšlenky na budoucnost.

Proto klub zastupitelů ČSSD při sestavování rozpočtu na rok 2018 má jako jednu priorit silnou podporu našich škol na Praze 11.

Naše školy mají v rukou naši budoucnost přeci!

Petr Štefek, klub ČSSD