Naše priority pro rok 2017

Minulý rok doufáme, definitivně skončilo období nestability. Změněná  RMČ se bude moci konečně věnovat především práci pro občany a ne řešit vnitřní problémy. ČSSD zůstává nadále v opozici, ale bude opozicí konstruktivní a podpoří projekty, které zlepší podmínky života našich občanů. Pro ty je důležitější opravený chodník, fungující sociální a zdravotní služby, vstřícná bytová politika, řešení parkování než hádky a pomluvy zastupitelů. Doufáme, že se podaří i s naší pomocí napravit škody, která minulá koalice pod vedením pana Štylera zvládla napáchat. Naší prioritou bude sociální politika MČ. Zastavíme zdražování nájemného v obecních bytech. To za dva roky stouplo některým nájemníkům až o 100 %. Navrhneme toto nájemné snížit na přijatelnou úroveň. Budeme proti prodeji nově postavených obecních bytů. Ty byly pořízeny ve volebním období 2010 -2014 jako dlouhodobá investice a pomoc občanům MČ. Pomůžeme získání dotací od Magistrátu na užitečné projekty MČ Praha 11. Tam pan Štyler jako starosta zcela selhal a musel se kvůli tomu prodávat majetek, aby mohla naše MČ přežít. Pomůžeme Jižnímu Městu tak, aby se pozitivně rozvíjelo a nestalo se zchátralým skanzenem dob minulých.

Klub zastupitelů ČSSD Praha 11