Jde to

Na lednovém zastupitelstvu se projednával rozpočet Prahy 11. Toto byla příležitost pro všechny ke změnám v rozpočtu ku prospěchu občanům. Zastupitelé HPP 11 nepřekvapili a opět se chopili své oblíbené taškařice spočívající v nekončících mnohahodinových obstrukcích. Ostatní zastupitelé pochopili a rozpočet svými pozměnovacími návrhy pozitivně ovlivnili. Mně se například podařilo prosadit zvýšení odměny pro členy volebních komisí, kteří  doposud vykonávali činnost  za odměnu zdaleka nedosahující min. mzdy. Pro rok 2018 bude odměna činit 2400 Kč za jedny volby. Snad bude do budoucna více zájemců o tuto záslužnou práci. Dále jsem uspěl s návrhem jednorázové odměny pro všechny pracovníky ve školství včetně THP pracovníků a to ve výši cca 4000 Kč na jednoho zaměstnance. Doufám, že se tímto podaří stabilizovat zaměstnance a ti to nebudou odcházet za lepšími výdělky do soukromého sektoru.  Na těchto příkladech pozitivního přístupu je vidět, že i opoziční zastupitel dokáže prosadit důležité změny, které pomohou chodu naší městské části. Stačí dát  stranou osobní animozity a nesoustředit svou energii na pouhou negaci všeho, co předloží menšinová koalice (TOP 09, ANO) i když i já s mnohými jejími návrhy nesouhlasím.

Josef Belaník