Jako kůl v plotě

Politická kultura v Praze 11 opět našla své nové dno. Dlouho se zdálo, že níže něž do sklepa klesnout nelze. Čelní představitelé HPP 11 nás svým chováním seznámili s faktem, že pod suterénem se nalézá ještě jímka. Napřed své potencionální koaliční partnery (ANO a TOP 09) nazývají hanlivými jmény a přičítají jim vlastnosti, že by jim nikdo ruku nepodal. Následně je však neváhají požádat o koalici. Tito se pochopitelně zdráhají opět do koalice s takovým partnerem vstoupit, neboť si již už koalici s HPP 11 užívali přes rok. HPP 11 však neváhá přitvrdit. Vyděračským tónem vydá prohlášení klubu zastupitelů HPP 11 podepsané samotným starostou Štylerem, že jestli ANO nepřistoupí na koalici s HPP 11 za jimi stanovených podmínek do 31. 5. 2016, členové rady za HPP 11 odstoupí z funkce.  ANO se zastrašit pochopitelně nenechalo a pro HPP 11 nastala trapná situace. Představitelé HPP 11 opětovně lhali a ze lži, jak už je u nich dobrým zvykem, se sami usvědčili. Starosta pochopitelně z funkce neodstoupil a k jemu podepsanému prohlášení, na němž ještě nezaschl inkoust, se nezná. HPP 11 se stává pověstným kůlem v plotě, se kterým nikdo normálně uvažující nechce mít nic společného. Přitom i v HPP 11 je většina slušných zastupitelů. Bohužel HPP 11 funguje spíše jako sekta, než standartní politické hnutí či strana. Vůdci této sekty vyžadují od svých oveček bezpodmínečnou poslušnost a nepřipouští jakoukoliv kritiku či pochybnosti o svém jednání. Řadoví zatupitelé HPP 11 mezi čtyřma očima připouští pochybnosti o svých čelních představitelích, ale projevit tento svůj názor na zastupitelstvu, se bojí. Čekal by je totiž osud, jako u svého času nejoblíbenější osobnosti HPP 11, paní Radky Soukupové.  Ta byla pro své názory exemplárně vyobcována „z církve“ a byla na ní veřejně uvržena kletba. Heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ je v HPP 11 zákonem.  Pak se bohužel nelze divit, kam až to slavné HPP 11 za necelé dva roky vládnutí dotáhlo. Dva její radní byli pro neschopnost a jejich negativní charakterové vlastnosti zastupitelstvem odvoláni (p. Kos, pí Zdeňková) a s HPP 11 nikdo nechce uzavřít novou koalici. Starosta Štyler již nemá na úřadě MČ žádnou autoritu a úředníci se vsází o to, jestli starosta sám v této neudržitelné situaci odstoupí, či ho zastupitelstvo potupně odvolá z funkce.  Bohužel varianta odvolání člena rady a to samotného pana starosty je opět aktuální .