Jak promrhat 80 tisíc….

Dne 2.5.2017 bylo na přání zastupitelů HPP11 svoláno zastupitelstvo MČ Praha 11.  Ti opětovně předkládali body, které neprošly hlasováním již na březnovém zastupitelstvu. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že v březnu tyto body neprošly právě díky nepřítomnosti zastupitelů za HPP11 včetně jejich předkladatelů. Většina přítomných zastupitelů včetně ČSSD je v březnu podpořila, a kdyby pro ně hlasovala i většina klubu HPP11 mohly být řádně projednány.Většina zastupitelů HPP11 opustila jednací sál po 20 hod. i když jednání pokračovalo ještě min 4 hodiny. Zastupitel a senátor Kos na tuto připomínku reagoval takto Debatovat o závažných problémech Jižního Města v půl jedné v noci, nemá vůbec žádný smysl“ Pro většinu zastupitelů to však smysl mělo a to neberou jako Senátor Kos min 100 tisíc měsíčně z našich daní. Zbytečné svolání jedno zastupitelstva stojí cca 80 tis. Kč. Za tyto  peníze bychom mohli zaplatit např. 2 tis. školních obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Toto zvláštní chování zastupitelů HPP11 ve stylu Čím hůře, tím lépe platíme z našich daní. Až si budou zase ztěžovat, že na něco nejsou finance, bylo by dobré, aby si připomněli své bezohledné a arogantní jednání. Josef Belaník  ČSSD