Bytová politika MČ?

Od roku 2014 nebylo schopno nové vedení radnice představit svoji vizi hospodaření s bytovým fondem. Rada MČ si počíná chaoticky bez jakékoliv koncepce. Uvolněné byty byly prodávány komukoliv, kdo nabídl nejvyšší cenu. Stávajícím nájemníkům bylo raketově zvýšeno nájemné meziročně až o 100%.
Sociální aspekty přidělování bytů byly zcela potlačeny.  Jedinou prioritou byl maximální zisk pro
MČ.  MČ má provozovat bytový fond za jiným účelem. Zatím to vypadá, že se z MČ stala realitní kancelář. To, že Jižní Město stárne a stává se lokalitou pro cizince všech národností ponechává naše vedení klidné.  Přitom by tyto neblahé jevy mohla naše MČ alespoň částečně korigovat pomocí aktivního hospodaření s bytovým fondem. Projekt startovacího bydlení pro mladé byl po volbách zcela zastaven a pro seniorské ústupové bydlení se také nic neudělalo. Místo toho se pořád neopustila myšlenka prodeje bytů komukoliv. Snad se nová rada s novým starostu
konečně začne tímto problémem zabývat a nebude před tímto problémem strkat hlavu do písku a přehazovat odpovědnost na komerční trh.

Klub zastupitelů ČSSD