Kmotr Kos?

26.5.2017 Josef Belaník 0

Na jednání ZMČ 23. 3. 2017 jsme byli svědky divadla v režii HPP11. Členové HPP11 přišli s jediným a to jednat podle hesla „čím hůře, tím lépe.“ […]